[Đoản] Tinh không bất tận

Đây là kết quả não động sau khi đọc La lang bảo giám bên nhà cô Xiao, là truyện ngắn nên có nhiều chi tiết không triển khai được, chắc chắn sẽ có sạn, các cô đọc vui thôi, đừng soi mói nhé!

P/s: tên truyện và nội dung chả liên quan gì nhau cả, tui không biết đặt tên gì nên gõ đại đấy.

………………………………….

Continue reading [Đoản] Tinh không bất tận

Advertisements