[Một Duyên Hai Nợ] Chương 35

Viết xong liền đăng lên, có lẽ sẽ có sạn, cầu góp ý 😀

Continue reading [Một Duyên Hai Nợ] Chương 35

Advertisements

[HP] Chương 7

Bây giờ đọc lại mới để ý truyện này mình rất ít tả cảnh, định viết thêm nhưng viết rồi lại thấy dư thừa. Đã đọc fanfic thì các bạn hẳn đã đọc qua nguyên tác, cảnh vật các kiểu đã rõ ràng rồi, không cần viết vào đây cho mệt, khi nào có cảnh hoặc người không xuất hiện trong nguyên tác thì mình mới tả nhé.

Continue reading [HP] Chương 7