[HP] Chương 13

Một Duyên Hai Nợ vẫn đang viết, không có hứng viết dở chết đi được onz

Giao diện post của wordpress lại đổi ⁻_⁻

Continue reading [HP] Chương 13

Advertisements

[HP] Chương 7

Bây giờ đọc lại mới để ý truyện này mình rất ít tả cảnh, định viết thêm nhưng viết rồi lại thấy dư thừa. Đã đọc fanfic thì các bạn hẳn đã đọc qua nguyên tác, cảnh vật các kiểu đã rõ ràng rồi, không cần viết vào đây cho mệt, khi nào có cảnh hoặc người không xuất hiện trong nguyên tác thì mình mới tả nhé.

Continue reading [HP] Chương 7