Hôn Kỳ

 

___oOo___

Nhân sinh ở đời, thành gia lập nghiệp, thú thê sinh tử, ấy là thiên kinh địa nghĩa.

Hôn kỳ này, tránh né bằng ấy năm cũng không tránh được, nếu số phận đã không thể cùng người mình yêu trở thành quyến thuộc, vậy thì ai cũng được, vẫn là làm cho xong thôi.

Ngày thành hôn thường được gọi là ngày vui, thế nhưng ta chỉ thấy trống rỗng cùng tuyệt vọng. Mà ngươi, cuối cùng vẫn không đến dự.

Thôi, như vậy càng tốt, qua ngày hôm nay, tâm tư này vĩnh viễn chôn xuống đáy lòng, ta và ngươi, vĩnh viễn vẫn là huynh đệ tốt, ngươi hẳn là hài lòng đi? Ngươi hài lòng là được, ta, chết tâm thôi.

…………………

Yên tâm yên tâm, truyện này không ngược đâu.

Truyện tương đối ngắn, kịch bản đã được cô Mễ Tửu kiểm duyệt qua, cho nên cam đoan không phải hố, rất nhanh sẽ hoàn, mọi người yên tâm đọc nhá.

 

Mục Lục

 

Chương 1

Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12

–Hết–

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s