[HP] Chương 9

Continue reading [HP] Chương 9

Advertisements

[HP] Chương 7

Bây giờ đọc lại mới để ý truyện này mình rất ít tả cảnh, định viết thêm nhưng viết rồi lại thấy dư thừa. Đã đọc fanfic thì các bạn hẳn đã đọc qua nguyên tác, cảnh vật các kiểu đã rõ ràng rồi, không cần viết vào đây cho mệt, khi nào có cảnh hoặc người không xuất hiện trong nguyên tác thì mình mới tả nhé.

Continue reading [HP] Chương 7

[Hồng Nương] Chương 20

Chương này nữa là hết hàng tồn, khi nào có chương mới mình lại đăng. Còn một bộ thử miêu ft. Harry Potter có ai muốn đọc ko mình đăng lại luôn, nếu không ai đọc thì thôi.

Continue reading [Hồng Nương] Chương 20