[Điên đảo âm dương] Chương 3

💖💕💜💛💚💙💟💝🖤💞❤💓

Continue reading [Điên đảo âm dương] Chương 3

Advertisements

[Điên đảo âm dương] Chương 1

Truyện mới đây, sinh tử văn nha. Vụ án là phụ, quá trình sinh bây bi mới là chính.

Tui up 3 chương thử trước, nếu mọi người ủng hộ thì tui viết tiếp, không ai đọc thì thôi, thời gian gần đây thực sự rất lười.

Continue reading [Điên đảo âm dương] Chương 1

[Hồng Nương] Chương 20

Chương này nữa là hết hàng tồn, khi nào có chương mới mình lại đăng. Còn một bộ thử miêu ft. Harry Potter có ai muốn đọc ko mình đăng lại luôn, nếu không ai đọc thì thôi.

Continue reading [Hồng Nương] Chương 20